RSS
A A A K

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu o stwierdzeniu wysoce zjadliwej grypy ptaków na ternie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

24.02.2020

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLE
o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w miejscowości Kędzierzyn-Koźle

W dniu 21.02.2020r. na fermie kaczek utrzymujących ok. 7000 szt. brojlerów kaczych stwierdzono wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

Ognisko grypy ptaków wraz z gospodarstwem kontaktowym zostało zlikwidowane dnia 22.02.2020r. Zwłoki drobiu wraz z innym materiałem zakaźnym zostały przekazane do zakładu utylizacyjnego. W gospodarstwach przeprowadzono również dezynfekcję wstępną.

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Kędzierzynie-Koźlu Wojewoda Opolski wyda rozporządzenie, w którym określony zostanie obszar zapowietrzony (w promieniu 3 km od ogniska choroby oraz obszar zagrożony (w promieniu 10 km od ogniska choroby) oraz wskazane zostaną w tym rozporządzeniu obowiązki hodowców drobiu oraz innych podmiotów, które prowadzą działalność związaną z branżą drobiarską na tych obszarach. Nieprzestrzeganie postanowień rozporządzenia Wojewody Opolskiego podlegało będzie bardzo wysokim karom pieniężnym, a rażące przypadki naruszeń kierowane dodatkowo do organów ścigania.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu nie będzie w przypadku dotyczącym tego ogniska choroby decydował o tym jak bardzo rygorystyczne zasady zostaną wprowadzone na obszarach: zapowietrzonym i zagrożonym – zasady te określi Wojewoda Opolski.

Jednakże hodowcy drobiu obu obszarów muszą się liczyć przede wszystkim z zakazem wyprowadzania i wprowadzania do gospodarstw drobiu i jaj, stosowaniu rygorystycznych zasad higieny (stosowaniu środków dezynfekcyjnych o działaniu wirusobójczym), a hodowcy utrzymujący drób w obszarze zapowietrzonym dodatkowo z obowiązkiem utrzymywania drobiu w zamknięciu.

O wszystkich przypadkach zaobserwowania wzmożonej śmiertelności wśród ptactwa, jak również obniżeniu produkcyjności (zmniejszeniu ilości znoszonych jaj oraz zmniejszeniu przyrostów masy ciału lub spadku pobieranej wody lub paszy) należy zawiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu lub lekarzy weterynarii opiekujących się stadami drobiu.

O wydaniu rozporządzenia Wojewody Opolskiego w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków powiadomimy Państwa niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji.

Jednocześnie informuję, że zarówno przed ogłoszeniem rozporządzenia Wojewody Opolskiego, które zostanie wydane w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, jak i w przypadku jego uchylenia po okresie min. 1 miesiąca w mocy pozostanie rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 722) i w związku z tym należy przestrzegać zasad określonych w tym rozporządzeniu niezależnie od postanowień rozporządzenia Wojewody Opolskiego.

Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 24.02.2020

Dokument oglądany razy: 133
« inne aktualności