Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu informuje o wyznaczeniu obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu informuje o wyznaczeniu obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie miejscowości: Mechnica, Poborszów, Kamionka, pólnocna część miejscowości Komorno w gminie Reńska Wieś.

Wyznaczenie tego obszaru spowodowane jest stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w miejscowości Żużela w powiecie krapkowickim. Obszar zagrożony o promieniu 10 km od ogniska, wyznaczany z związku ze stwierdzeniem choroby nachodzi na teren powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, wyżej wymienionych miejscowości powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Na obszarze tym obowiązują restrykcje wskazane w rozporządzeniu Wojewody Opolskiego z dnia 17 marca 2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI)  na terenie powiatów krapkowickiego, kędzierzyńsko – kozielskim i prudnickiego, w szczególności zakaz:

  • przemieszczania drobiu i jaj bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu.

Jednocześnie informuję, że na terenie całego kraju obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 722), w którym opisane są obowiązki hodowców drobiu mające na celu ograniczenie ryzyka wprowadzenia wirusa do gospodarstwa. Rozporządzenie to będzie obowiązywać do czasu jego uchylenia.

Należy niezwłocznie informować lekarzy weterynarii opiekujących się zwierzętami lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu o spostrzeżeniu u ptaków:

  • zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności,
  • znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt: nieśności, spowolnionych przyrostów masy ciała,
  • znaczącego spadku pobierania paszy i wody,
  • drgawek, skrętów szyi, paraliżu nóg i skrzydeł, niezborności ruchów,
  • duszności,
  • sinicy i wybroczyn,
  • biegunki
Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 18.03.2021, 17:43
Dokument oglądany razy: 89