Sprawozdania finansowe za 2022 rok


Stan na dzień 31.12.2022 r. (brutto)
Majątek PIW Kędzierzyn-Koźle  
Środki trwałe 630 064,60 zł
w tym:
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 200 727,70 zł
Środki transportu o wartości początkowej 367 598,50 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (sprzęt labolatoryjny) 61 693,40 zł
Pozostałe środki trwałe 299 575,78 zł
Zbiory biblioteczne 0,00 zł
Wartości niematerialne i prawne 25 507,80 zł
Załączniki:
  1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 (28.04.2023, 08:14) - pobrań: 526
  2. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. (28.04.2023, 08:15) - pobrań: 517
  3. BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. (28.04.2023, 08:15) - pobrań: 508
  4. INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r. (28.04.2023, 08:16) - pobrań: 518
Podpisał: Kamila Krzych
Dokument z dnia: 24.03.2023
Dokument oglądany razy: 1 793
Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 28.04.2023, 16:18
Wydruk ze strony: kedzierzyn.net.pl z dnia: 21.06.2024 23:52:42