Dział ds. higieny żywności


Do wniosków oznaczonych *, ** lub *** należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
* - za wydanie decyzji administracyjnej ( 10 zł)
** - za wydanie zaświadczenia (17 zł)
*** - opłata opcjonalna bądź zgodna z cennikiem ustalana indywidualnie dla sprawy

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle bądź przelewem na nr konta podany na stronie: https://kedzierzynkozle.pl/strona/konta-bankowe-urzedu-miasta.

Załączniki:
  1. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (01.11.2020, 14:44) - pobrań: 1 167
  2. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (01.11.2020, 14:44) - pobrań: 1 199
  3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego oraz żywnością złożoną * (01.11.2020, 14:45) - pobrań: 1 118
  4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymagań sanitrano - weterynaryjnych w gospodarstwie mlecznym ** (01.11.2020, 14:46) - pobrań: 1 243
  5. Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów nadzorowanych przez IW * (01.11.2020, 14:47) - pobrań: 1 603
Podpisał: Joanna Zdobylak
Dokument z dnia: 30.04.2020
Dokument oglądany razy: 9 319
Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 01.11.2020, 14:43
Wydruk ze strony: kedzierzyn.net.pl z dnia: 22.07.2024 09:34:49
MegaBIP - program do prowadzenia stron podmiotowych BIP: www.MegaBIP.pl