Rolniczy handel detaliczny

Załączniki:
  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r., o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961), która wprowadziła definicję rolniczego handlu detalicznego". (01.11.2020, 16:16) - pobrań: 725
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159). (01.11.2020, 16:17) - pobrań: 779
  3. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004). W w/w dokumencie wyróżniono (kolorem żółtym) tekst załącznika II rozdziału III, (01.11.2020, 16:17) - pobrań: 837
  4. Wyciąg z rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady - tekst załącznika II, rozdziału III. (01.11.2020, 16:18) - pobrań: 740
  5. Wyciąg z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz.U.2015.594 t.j. z dnia 2015.04.30 (01.11.2020, 16:19) - pobrań: 713
  6. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego oraz żywnością złożoną (07.01.2021, 09:16) - pobrań: 769
  7. Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego (23.11.2021, 12:28) - pobrań: 498
Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 01.11.2020, 16:14
Dokument oglądany razy: 9 020
Podpisał: Joanna Zdobylak
Dokument z dnia: 02.03.2017