Wniosek o dofinansowanie przez ARiMR


Do wniosków oznaczonych *, ** lub *** należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
* - za wydanie decyzji administracyjnej ( 10 zł)
** - za wydanie zaświadczenia (17 zł)
*** - opłata opcjonalna bądź zgodna z cennikiem ustalana indywidualnie dla sprawy

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle bądź przelewem na nr konta podany na stronie: https://kedzierzynkozle.pl/strona/konta-bankowe-urzedu-miasta.


Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 01.11.2020, 15:04
Dokument oglądany razy: 3 325
Podpisał: Joanna Zdobylak
Dokument z dnia: 30.04.2020