Dział ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Do wniosków oznaczonych *, ** lub *** należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
* - za wydanie decyzji administracyjnej ( 10 zł)
** - za wydanie zaświadczenia (17 zł)
*** - opłata opcjonalna bądź zgodna z cennikiem ustalana indywidualnie dla sprawy

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle bądź przelewem na nr konta podany na stronie: https://kedzierzynkozle.pl/strona/konta-bankowe-urzedu-miasta.

Załączniki:
  1. Bydło - nowe stado - wniosek o uznanie za wolne od chorób zakaźnych * (01.11.2020, 14:55) - pobrań: 1 212
  2. Bydło - przekazanie stada - wniosek o uznanie za wolne od chorób zakaźnych * (01.11.2020, 14:56) - pobrań: 1 317
  3. Świnie - wniosek o status Aujeszky * (01.11.2020, 14:57) - pobrań: 1 192
  4. Zgłoszenie rozpoczęcia lub zaprzestania prowadzenia działalności (01.11.2020, 14:57) - pobrań: 1 262
  5. Zgoszenie utrzymywania pszczoły miodnej *** (01.11.2020, 14:58) - pobrań: 1 337
Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 01.11.2020, 14:55
Dokument oglądany razy: 9 750
Podpisał: Joanna Zdobylak
Dokument z dnia: 30.04.2020